Når brugertesten er færdig får du:

Videoer af testpersonernes tale og musebevægelser på hjemmesiden.
En rapport der klart og tydeligt viser:

  • De 3 vigtigste indsatsområder.
  • Hver enkelt testpersons holdninger og kommentarer.
  • Forslag til forbedringer.
  • Gennemgang af rapporten, og sparring ift. indsatsområder og forbedringer.